La diòcesi de Terrassa parla de 142 immatriculacions i assenyala una vintena d’errors

El govern espanyol ha calculat que hi ha gairebé 35.000 propietats a tot l’Estat inscrites de forma irregular a nom de l’Església. És el que es coneix com a immatriculacions de l’Església. A tot Catalunya, 3.722 immobles.

Al juliol de 2020, el departament de justícia de la Generalitat va revelar que  a Terrassa figuraven 3 propietats: la catedral del Sant Esperit, el temple de Sant Llorenç i locals parroquials i un terreny urbà a Sant Pere.

La Conferència Episcopal i el govern espanyol es van trobar dilluns per abordar aquest tema. La novetat és que l’església ha estudiat el llistat i ha dit que hi ha un miler d’errors. Són edificis i terrenys que l’Església va posar a nom seu entre els anys 1998 i 2015 emparada per una llei del govern d’Aznar.

Després de fer-se públic el comunicat conjunt de l’executiu i la Conferència Episcopal, la diòcesi de Terrassa també ha manifestat la seva postura.

Diu que que l’Església ha estudiat el llistat consultant les diòcesis. Que s’han trobat béns que a l’església no li consten de la seva titularitat o que hi ha errors en la seva definició que s’han de solucionar. Però no es parla d’immobles que s’han retornar, només dels errors detectats al llarg d’aquesta anàlisi detallada.

Entre els principals errors detectats hi ha béns que van ser inscrits per títols diferents al d’immatriculació segons l’article 206 de la llei hipotecària, com a donacions, permutes o compravendes; o bé que les dades dels immobles no coincideixen amb les facilitades o no es poden identificar; o finalment errors en les dades dels immobles aportats al llistat.

La diocèsi de Terrassa diu que les immatriculacions realitzades aquí són correctes i legals (142 immobles), i sobre elles no hi ha cap dubte respecte a la propietat de l’Església, diuen. També s’han assenyalat els errors: finques que no pertanyen a la  diòcesi i d’altres que no es van poder identificar com a finques pertanyents a la diòcesi o les parròquies que la componen.

Al marge d’aquests errors,  també s’hi van afegir nou immobles que van ser immatriculats durant aquest període i no constaven a la llista esmentada.

La diòcesi de Terrassa assenyala com a errors del llistat, 10 finques no identificades com a pertanyents a la diòcesi (1 a Fogars de Montclús, 2 a Les Franqueses del Vallès, 5 a Montcada i Reixac i 2 a Terrassa);

També figuren 7 finques immatriculades entre els anys 1919 i 1941 (rectories de Canovelles, Marata i Corró d’Amunt, un hort a Corró d’Amunt, un local a Sant Francesc d’Assís, un terreny i edificació a Llerona i un terreny a Sentmenat) i per tant anteriorment a l’informe elaborat des del Govern.

I, finalment, 2 finques amb altres títols d’adquisició (donació de l’ermita de Sant Cristòfol de Terrassa i immatriculació i permuta a Sant Esteve de Granollers).