La Diputació aporta a l’Ajuntament un pla d’accessibilitat a la via pública i els transports

La Diputació de Barcelona ha fet arribar a l’Ajuntament de Terrassa un pla d’accessibilitat a la via pública i els transports del municipi. El treball té com a objectiu bàsic inventariar i identificar les barreres existents que afecten a la mobilitat de les persones, així com pressupostar i planificar la seva eliminació.

El document, tot i que és un pla d’eliminació de barreres, també estableix els criteris a seguir en les intervencions en obra nova o de reforma. Així, el pla inclou eines per millorar l’autonomia de les persones amb diversitat funcional i la gent gran, especialment.

L’inventari inclou tot el nucli urbà del municipi, especifica l’estat de l’accessibilitat i orienta sobre la magnitud del problema en cada punt. El document proposa les actuacions a dur a terme, així com un pressupost per fases. També aporta indicadors de resum de cada punt, plànols generals i de solucions detallades, a més d’un full de resum de les propostes d’actuacions, necessàries per poder planificar i prendre les decisions per part del consistori.

El pla representa una directriu d’actuació municipal per donar compliment a la Llei d’accessibilitat amb millores a dur a terme durant els propers anys a Terrassa.