La Diputació concedeix 175.000 € a l’Ajuntament de Terrassa per a l’adquisició de la finca a Torrebonica

En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit un crèdit de 175.000 € a l’Ajuntament de Terrassa per a la tercera anualitat de l’adquisició de la fica a Torrebonica i, un altre a de 74.000 € a l’Ajuntament d’Ullastrell per a finançar obres del 2018. En total cooperació local ha atorgat  crèdits de 249.000 euros als consistoris de Terrassa i Ullastrell.

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d’atorgar crèdits als ajuntaments, entre altres ens locals i supramunicipals, per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 175.000 € cada any. El tipus d’interès és al 0% i amb una amortització màxima de 10 anys.