La Diputació de Barcelona destina prop de 7 milions d’euros per actuacions de prevenció d’incendis forestals

La Diputació de Barcelona destina prop de 7 milions d’euros per actuacions de prevenció d’incendis forestals en el conjunt de la demarcació. Del total, 2,7 milions seran per a la reparació i manteniment de camins i punts d’abastament d’aigua. Gairebé un milió servirà per a franges de protecció i tractament de la vegetació.

Concretament, aquest any s’estan executant treballs en 54 urbanitzacions. La previsió per al 2021 és actuar en 55 més per un import d’1,2 milions euros.

A més, durant els mesos d’abril i maig s’han aprovat 1,5 milions en ajuts a 12 associacions de propietaris forestals, que permetran la realització de treballs en prop  de 1.500 hectàrees. Una altra partida de 224.000 euros permetrà restaurar les zones afectades per l’incendi de 2019 a Capellades, la Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt.

També al maig s’han aprovat 350.000 euros en ajuts a dues associacions de propietaris forestals i quatre ajuntaments, que permetran la realització de 311 hectàrees de treballs.

A més, arrel dels temporals i pluges excepcionals d’aquest any, s’ha endegat de manera extraordinària un pla d’inversions per arranjar 600 km de camins al conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals per un import global de 1.385.000 euros. Es repararà el ferm, s’enretiraran esllavissades i es reconstruiran guals, murs de contenció i obres de fàbrica.

A banda d’aquestes actuacions, durant el període de confinament, l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals ha gestionat la tramitació de diferents contractes amb un total de 265.000 euros per l’adequació i millora dels diferents equipaments.