La Diputació de Barcelona edita un manual de recomanacions per al manteniment de les instal·lacions esportives

Des de l’inici de la crisi del coronavirus els ajuntaments han hagut d’afrontar el brusc tancament al públic de les instal·lacions esportives municipals. Aquesta situació fa necessari treballar per tal d’evitar el deteriorament d’aquests equipaments públics i, alhora, garantir la seva disponibilitat en el moment de reobrir-los a la ciutadania.

La Diputació de Barcelona, a través de la seva Gerència de Serveis d’Esports, ha redactat un manual amb tot un seguit de recomanacions per mantenir en un bon estat les instal·lacions esportives municipals per a la prevenció i control de la infecció de la Covid-19. Aquest treball va destinat als responsables i als equips de manteniment dels centres esportius que han tancat al públic temporalment i que necessitin disposar de manuals bàsics de referència amb les tasques imprescindibles a dur a terme.

El manual contempla dos possibles escenaris de les instal·lacions esportives: el tancament total dels equips, quan no hi ha cap seguiment setmanal, o bé el funcionament latent dels equips, per quan hi ha personal de manteniment que fa visites setmanals a l’equipament. Des de la Diputació s’assenyala que les operacions que es contemplen tenen un caràcter de recomanació i, en qualsevol cas, la seva aplicació ha de ser contrastada i adaptada pel personal tècnic i pels efectius de manteniment dels equipaments esportius en qüestió, donat que ells són els principals coneixedors de la instal·lació.