La Diputació de Barcelona engega el dispositiu per a la prevenció d’incendis forestals

La Diputació de Barcelona engega aquest divendres la campanya d’estiu 2017 d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI). Es tracta d’un programa de suport als municipis en la prevenció de focs al bosc durant els mesos d’estiu i que es realitza en col·laboració amb 269 ajuntaments, 118 agrupacions de defensa forestal (ADF) i 9 federacions d’ADF.

Aquest any, la campanya finalitzarà l’1 de setembre. Comptarà amb un dispositiu integrat per un total de 266 persones contractades.

El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals és un dispositiu que abasta el conjunt de la demarcació de Barcelona, amb una extensió de 475.502 hectàrees forestals.

Amb aquest dispositiu l’objectiu és reduir el nombre d’incendis a partir de la sensibilització a la població, especialment sobre els risc d’incendi en punts amb major presència de persones al bosc. Aquests poden ser zones de lleure, àrees amb cases rurals i cases de colònies, amb consells d’informació i dissuasió de conductes imprudents que poden ser causa d’inici d’un foc.

L’equip també donarà assistència tècnica als ajuntaments en casos d’incendi important, amb informació sobre l’estat de les infraestructures de prevenció a la zona, estat de la xarxa viària, xarxa de punts d’aigua, franges de protecció de les urbanitzacions o zones d’actuació prioritària.