Ajuntament Façana Banderes

La Diputació destina 11,82 milions d’euros a la comarca per tancar l’any sense dèficit

La Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest dijous, la distribució del nou fons extraordinari de 75 milions d’euros destinat als ajuntaments i a les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de la província. Els governs locals del Vallès Occidental rebran 11,82 milions d’euros.

Aquest nou ajut està dividit en dues fases. La primera, dotada amb 50 milions d’euros, es pagarà durant el mes de desembre i permetrà que les corporacions municipals puguin tancar l’any i els seus exercicis pressupostaris sense dèficit; mentre que la segona, dotada amb 25 milions d’euros, es destinarà als governs locals l’any 2024 per tal que puguin començar l’any amb la liquiditat necessària.

Amb aquest nou fons es referma el paper de la Diputació de Barcelona a l’hora de treballar per tal que cap municipi hagi de fer un pas enrere en la prestació de serveis públics de qualitat. Així com també de continuar vertebrant un sistema cada cop més robust i flexible de suport als governs locals i contribuir a enfortir l’autonomia i dinamisme locals i deixar enrere el llast d’uns anys especialment difícils.

La distribució dels ajuts s’ha fet d’acord amb criteris públics, objectius i acotats seguint la línia d’altres ajuts semblants atorgats, com una assignació mínima a cada ajuntament, el nombre d’habitants, la desocupació o l’extensió territorial del municipi.

Així doncs, el nou programa constarà de dues línies de suport: suport a la despesa corrent i a la despesa de capital i financera. La primera línia preveu accions com les reparacions, manteniment i conservació d’infraestructures i béns locals; l’increment del preu dels subministraments; la modernització dels sectors econòmics tradicionals; i, actuacions de foment del turisme sostenible i responsable, de l’esport com a eina d’inclusió social i comunitària i de l’ocupació de qualitat, així com la reducció de la bretxa digital i la inserció laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, la segona línia preveu, entre d’altres, inversions sobre l’espai públic, en equipaments energèticament sostenibles i socialment integradors, en infraestructures urbanes orientades a fomentar la sostenibilitat ambiental i la transició energètica i en la posada en valor del patrimoni arquitectònic local. També serà una línia de suport en l’amortització anticipada del deute.

Els governs locals hauran d’acceptar aquest nou ajut des d’aquest divendres, 10 de novembre, fins al 30 de novembre al Portal de tràmits dels governs locals (PMT) de la Diputació de Barcelona. Per a cadascun dels dos anys, el període d’execució de la despesa és de l’1 de gener al 31 de desembre.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 16 “Pau, justícia i institucions sòlides” i 17 “Aliança pels objectius”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.