La Diputació destina 173.000 euros a Ca n’Anglada en un programa social de transformació del barri

La Diputació inverteix a Terrassa 173.000 euros en el projecte «Barris i Comunitats: motor de transformació», un programa de millora per Ca n’Anglada, des d’un enfoc socio-comunitari, centrat en les persones i la seva vinculació amb el territori. El projecte desplega un model d’intervenció participativa, sensibilitzadora i comunitària per a la transformació social del barri.

Centra la seva actuació en infants i joves perquè puguin desenvolupar totes les seves potencialitats i coparticipin en la transformació de la comunitat. Es tracta d’establir vincles amb els participants i fer un acompanyament en el desplegament de les accions en el territori. També es treballa amb les famílies per facilitar el coneixement de l’entorn i potenciar la participació activa. Es treballa la interrelació cultural i es potencia el sentiment de pertinença a la comunitat independentment de l’orígen.

Entre les principal accions hi ha el «Projecte acarona’m» per treballar la parentalitat positiva en nens de 0 a 3 anys. El «Projecte acompanya’m» busca l’empoderament de menors i adolescents en col·laboració amb l’Institut escola Antoni Ubach i l’associació La Fuente. I un programa d’acompanyament i seguiment d’adolescents de l’Institut Blanxart per abordar les necessitats des de la proximitat i estimular la participació activa del territori.

També s’està definint un treball de col·laboració amb el Parc Audiovisual. En tots els projectes hi ha una participació activa de la Taula Tècnica de Joves que aglutina serveis i entitats que treballen al barri, com la Fundació Educativa Terrassa, l’associació Sunset i la Fundació Goel, així com el reforç dels Serveis Socials de la zona amb la incorporació d’una educadora social.

Terrassa participa en el programa «Barris i Comunitats, motors de transformació» des del 2021. El projecte posa a les persones de protagonistes del canvi i motor de progrés de la comunitat, intervenint en entorns com equipaments municipals, espais públics o comunitats veïnals per construir ponts, generar vincles i potenciar un sentiment de pertinença.

En total la Diputació compta amb un pressupost de 7,4 milions d’euros que reparteix en barris d’alta vulnerabilitat de 15 municipis, uns 173.000 euros l’any dels quals són per Terrassa, amb un impacte potencial a la ciutat per a més de 14.000 habitants del barri de Ca n’Anglada.