La Diputació destina 10 milions d’euros per a la millora de camins de municipis de menys de 20.000 habitants

La Diputació de Barcelona ha aprovat el Programa sectorial de millora de camins municipals amb una dotació de 10 milions d’euros per als exercicis 2020 i 2021. Els destinataris d’aquest programa, que forma part de la primera fase del Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social de la província, son 264 ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants.

El programa vol afavorir la reactivació econòmica i la competitivitat de l’economia local mitjançant la millora dels accessos a explotacions agrícoles o industrials, punts turístics i d’altres serveis o equipaments, facilitar la connectivitat entre diferents nuclis de població disseminats, masies o petites barriades, així com millorar l’accessibilitat al medi natural i rural garantint una circulació segura.

Els criteris de distribució dels fons d’aquest programa s’han fet a partir del càlcul de quilòmetres de camins de cada municipi així com per l’impacte social i econòmic dels vials. Es finançaran les despeses derivades d’obres de millora dels camins públics d’us públic i els honoraris de redacció de projectes i les direccions d’obra. Els ajuntaments poden destinar l’ajut a la millora d’un o més camins del municipi, però aquests han d’estar íntegrament en àmbit no urbà i han de ser aptes per al trànsit rodat motoritzat.

En total, en el conjunt de 264 municipis que es podran beneficiar del programa per la millora de camins, que apleguen una població de 1.112.114 habitants, hi ha inventariat un conjunt de 16.949 km de camins municipals. Els ajuntaments hauran de decidir les seves prioritats d’actuació a l’hora d’aplicar l’ajut del programa.

El Pla de Xoc per fer front a la pandèmia de la COVID-19, dotat amb 100 milions d’euros, que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa, està format per cinc línies de suport entre les quals hi ha el programa de camins. Les altres línies de suport son pel pagament de les despeses corrents i extraordinàries que han hagut de fer els ajuntaments; per fer front a les despeses extraordinàries en l’àmbit de benestar social; de suport a l’economia local i a l’ocupació, i una darrera línia per pal·liar la situació de la cultura, l’educació i l’esport.