La família és el més ben valorat per les persones grans

Els graus més elevats de satisfacció de la gent gran de Terrassa es mostren en relació a la seva família o parella (8,6). A continuació hi trobem les condicions del seu habitatge (8,3), el cercle d’amistats (8,1) i el seu temps de lleure (8). El nivell de satisfacció més baix apareix, en canvi, en relació a la ciutat (7,2), la seva situació econòmica (7,3) i el barri en el qual es viu (7,4).

Aquestes són les principals conclusions de l’enquesta realitzada pels alumnes de 1er i 2n de batxillerat de l’Institut Santa Eulàlia a gairebé 1.000 persones de 50 o més anys. Hi col·labora el Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat.

Pel que fa a la situació econòmica dels entrevistats, la principal font d’ingressos és la pensió de jubilació (61,0%). Un 12,9% del total assegura no haver pogut fer front al pagament d’algun rebut en al llarg dels darrers 6 mesos.

D’altra banda 8 de cada 10 persones entrevistades manifesten tenir algun familiar o persona de confiança propera al seu domicili en el cas de necessitar ajuda. Només un 8,9% tenen la sensació de sentir-se soles.

En relació al seu entorn, 1 de cada 4 destaquen el mal estat de les voreres com el principal inconvenient en els seus desplaçament a peu per la ciutat (24,7%).

Més de la meitat (55,8%) diuen caminar de manera regular, que és l’activitat física clarament dominant en el col·lectiu de persones grans. Per darrera, a molta distància, la gimnàstica (8,8%) és la segona de les activitats practicada amb regularitat.

Per últim, els entrevistats consideren que la societat fa un reconeixement més aviat baix del paper que desenvolupen les persones grans.

enquesta santa eulàlia

Una alumna de l’Institut Santa Eulàlia fent l’enquesta a l’Av. de Barcelona