La Favt celebra una assemblea extraordinària per aprovar les esmenes del seu estatut

La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat una assemblea extraordinària al centre cívic de Ca n’Aurell. Els punts de l’ordre de dia tan sols han estat dos: donar a conèixer la nova web de la Favt i aprovar tres esmenes de modificació dels estatuts de l’entitat.

L’esmena que més afectaria el funcionament de la Favt és la proposta de fer una junta gestora per fer més participatives les associacions que en formen part i crear una posició mitja entre la presidència i l’assemblea. Els dos punts han anat dirigits a aconseguir una major transparència i democratització.

La Federació de Veïns de Terrassa la formen 27 associacions, més del 70% de les associacions veïnals de la ciutat.