La FAVT exigeix arreglar el problema dels comptadors de l’empresa pública d’aigua

La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, la FAVT, reclama a l’Ajuntament que resolgui d’una vegada el problema dels comptadors de l’aigua pública. Fa uns dies des de l’empresa pública d’abastament d’aigua, Taigua, s’ha enviat una carta a tots els seus clients informant que des de l’1 de gener ja no es fa càrrec del cobrament per al manteniment dels comptadors. Una tasca que ha fet en els darrers tres anys i que a partir d’ara se’n farà càrrec Mina o Serviaigua.

La FAVT recomana als veïns dirigir-se a Taigua que és “qui ha de rebre l’aigua en condicions, i han de disposar del corresponent comptador, ja sigui de compra o de lloguer”. Els veïns recorden que quan es va fer la municipalització del servei, volia dir de forma integral, i no a mitges. TAIGUA “té l’obligació de resoldre i afrontar el tema dels comptadors i després de tres anys ja hauria d’estar més que resolt”. Per tot això la FAVT exigeix que “TAIGUA assumeixi aquest servei a tots els efectes i l’ofereixi a tots els seus clients” i recomana no signar cap contracte amb MINA, que ho han de fer amb TAIGUA perquè, diuen, no pot defugir de les seves obligacions.

També reclama a l’Ajuntament que no defugi responsabilitats i que afronti el problema, apliqui solucions i doni els recursos suficients a TAIGUA per a exercir el millor servei i de forma integral, i els comptadors és part del servei. Els veïns afegeixen que es faci el Pla Director i el Pla de comptadors, que pot anar integrat al primer, o per la urgencia i fer-lo específic de forma urgent.
Segons la FAVT la municipalització de l’aigua va ser una bona decisió, però ara cal tancar-la de forma correcte, i donar compliment a tot el que comportava, i en aquest sentit no està fent la seva feina, en temes com el dels comptadors que haurien d’estar més que resolts. La FAVT reclama una reunió urgent amb els responsables polítics, tècnics i la gerència de TAIGUA per resoldre aquest tema d’una vegada.