La FAVT renovarà la seva junta al setembre

La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dimarts la reunió ordinària del consell gestor. Ha estat una trobada presencial al Casal Cívic de Ca n’Aurell, mantenint totes les mesures d’higiene i seguretat.

Entre els temes tractats, destaca el creixement de la FAVT amb les noves incorporacions de AV Sant Pere i Les Martines i treballant en col.laboració amb la Plataforma per la Maurina.

També s’ha informat que aquest any s’ha de renovar la junta. La convocatòria i la creació del comitè de candidatures serà el 3 de setembre. La presentació es podrà fer fins el 18 de setembre. Pel que fa a l’Assemblea General Ordinària es celebrarà el proper dia 3 d’octubre.

A més, s’ha donat a conèixer el treball dut a terme a les diferents associacions veïnals des de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès que, juntament amb la CONFAVC, es concentra principalment en la sanitat , la mobilitat i el transport.

D’altra banda, s’ha recordat que la FAVT treballa colze a colze amb la comunicació i difusió de temes veïnals a través de la seva web, les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Finalment, s’ha destacat la col.laboració amb altres entitats i la participació en grups de treball. La FAVT està present a la Comissió Rieres de Terrassa, la Comissió per les Residències Públiques, l’Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, el Moviment per les Pensions Dignes de Terrassa. També participa en consells, taules i observatoris municipals.