La Federació Catalana de Caça rebutja la vacuna d’esterilització dels senglars per ineficaç

La Federació Catalana de Caça considera que el projecte pilot per controlar la fertilitat dels senglars que s’està duent a terme al Vallès Occidental mitjançant una vacuna anticonceptiva no és eficaç i augmenta l’agressivitat dels animals. Per això, ha adreçat una carta als ajuntaments que participen en aquest projecte per demanar-los que aturin el programa d’esterilització dels senglars.

El col·lectiu defensa que existeixen evidències científiques i diversos estudis que demostren que es tracta d’un mètode desestimat per altres països amb sobrepoblació de senglars.

La federació concreta que la vacuna només és efectiva si es subministra a poblacions estanques d’animals i sempre que s’apliqui sobre un mínim del 70% de les femelles existents, però cap dels municipis de l’estudi representen zones aïllades pel senglar perquè pot arribar a desplaçar-se 50 km al dia.

Per aquest motiu, els caçadors acusen de populista el projecte liderat per la UAB i la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Catalunya. Critiquen que s’ha venut per suplir la caça i que té uns costos desmesurats en relació al baix grau d’efectivitat que es desprèn dels estudis.

Davant d’això, la majoria de societats de caçadors de la província de Barcelona han decidit no caçar aquest mes de setembre ni el proper mes de març, fins que la seva tasca sigui reconeguda per l’Administració Pública.