La Federació Catalana de Futbol proposa la prescripció de les sancions lleus

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha aprovat trasladar als comitès de competició i de disciplina esportiva la proposta de prescripció de les sancions lleus pendents de compliment, per als federats i federades tant de futbol com de futbol sala.

L’acord, adoptat en la reunió celebrada aquest dijous per via telemàtica, planteja donar per complertes totes les sancions de suspensió de 4 partits o menys, o inhabilitacions de fins a 1 mes. La mesura preveu la prescripció de les sancions imposades de forma prèvia a la declaració de l’estat d’alarma, a causa de la Covid-19. Tanmateix, engloba els afiliats i afiliades que no haguessin començat a complir sanció, així com també aquells i aquelles que, en el moment de l’aturada de la competició, es trobessin complint-la.

[Font imatge: Federació Catalana Futbol]