La Formació Professional Dual com a instrument d’inserció laboral dels joves

Més del 70% dels alumnes que acaben la Formació Professional Dual, la que combina estudis i pràctiques a empreses, troba una feina a través dels contactes del centre educatiu. La inserció laboral d’aquests joves és un 20% superior als que fan FP no dual.

Aprofitant que aquest curs es compleixen 5 anys de la posada en marxa de la FP Dual a Catalunya, la 15a Jornada de la Formació Professional a Terrassa s’ha centrat en reflexionar sobre el passat, el present i el futur d’aquest itinerari educatiu.

Quan es va posar en marxa, el curs 2012-2013, hi havia 25 centres, 118 empreses i 590 alumnes. Actualment són 3.589 empreses, 10.000 alumnes i 650 cicles de 229 centres que imparteixen 144 especialitats.

El Vallès Occidental, és la segona comarca, després de Barcelona on més força té aquest itinerari: 843 empreses i 1.600 alumnes.

Més del 92% de les empreses que comparteixen la formació dels alumnes són pimes.

El futur, diuen els experts, passa per l’expansió de la FP Dual a més famílies professionals, per la formació dels instructors d’aquestes petites i mitjanes empreses i per la compatibilitat d’aquest itinerari amb la mobilitat internacional, entre altres qüestions