La Fundació Antiga Caixa Terrassa va destinar 17,5 milions a obra social al 2017

La Generalitat ha fet públiques les dades de 2017 de les set fundacions especials catalanes, fruit de la desaparició de les caixes d’estalvis i que assegura la continuïtat de la seva obra social.

La inversió total va ser de 60,2 milions d’euros, gairebé un 5,5% més que l’any anterior. Aquests diners es van destinar a 97 projectes, que van beneficiar 2,72 milions de persones arreu de Catalunya.

En el cas concret de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, va ser la segona que més va invertir l’any passat. Va destinar un 29,1% del total, una xifra que supera els 17,5 milions d’euros. La gran majoria en assistència social, és a dir, a la Fundació Fupar i a la Llar de l’Ancianitat, i gairebé un 9% en educació i cultura, en aquest cas, al Centre Cultural.

El primer lloc l’ocupa la Fundació Catalunya-La Pedrera, que va destinar a obra social 60,8% del total invertit: 36,6 milions d’euros. Més de la meitat d’aquests diners van ser per a projectes d’educació i cultura, quasi un 25% a assistència social i la resta a patrimoni natural i foment de l’excel·lència.

L’informe que recull aquestes dades l’elabora des del 2014 la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats.