La Fundació Comerç Ciutadà vol implicar els ajuntaments en el seu Observatori dels Centres Urbans

La Fundació Comerç Ciutadà, una institució privada i sense afany de lucre creada al 2004 per reforçar el paper de l’associacionisme comercial d’àmbit territorial, ha presentat aquest dijous a Terrassa el seu Observatori dels Centres Urbans.

Es tracta d’un projecte per conèixer i establir un seguiment dels patrons dels fluxos de persones dins les àrees comercials del centres urbans de Catalunya. Permet tenir dades vives, de forma corrent i continuada en el temps, per detectar tendències, canvis i impactes.

L’observatori vol generar i transferir coneixement estratègic. També comprendre com funcionen i com s’estructuren els centres urbans, posar en valor aquests espais i impulsar la investigació. Alhora, pretén treballar amb els agents del territori, generar sinergies i impulsar plans d’actuació de millora i gestió.

La Fundació Comerç Ciutadà es proposa ampliar el nombre de ciutats que hi participen (actualment són 8) i implicar els ajuntaments en els estudis que fan, així com crear una taula de comerç més professionalitzada amb la participació de tots els agents públics i privats.