La Fundació Impulsa busca promoure la Formació Professional a Terrassa

L’Ajuntament treballa en l’elaboració d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Impulsa, d’ajut a la Formació Professional. L’entitat promou l’accessibilitat dels alumnes en situació de vulnerabilitat social als cicles de Formació Professional, acompanyant-los en un sistema transversal per obrir-los noves oportunitats professionals. Així s’ha presentat a la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional celebrada telemàticament aquest dimarts.

La Fundació treballa en xarxa des de diferents vessants. Després d’una selecció d’alumnes, l’entitat busca el finançament pel curs, assigna un mentor a cada participant i promou el retorn mitjançant tasques de voluntariat. També manté la beca en cas que l’alumne arribi a cursos superiors. I perquè això funcioni, la Fundació busca la col·laboració d’empreses privades i a partir d’ara també subvencions públiques.

En els darrers 6 anys la Fundació ha becat a 233 joves, el 70 per cent dels quals han trobat feina en sis mesos. El 60 per cent dels alumnes passen a estudiar un grau superior. A Terrassa aquest programa es complementaria amb d’altres projectes relacionats amb la formació com el Jove Decideix. Una de les preocupacions del Consell de la Formació Professional és l’elevada taxa d’abandonament prematur dels estudis.