Les ONG ACAU, Ayuda Directa i Manantial de Vida reben 4.000 euros de CaixaBank

La Fundació “la Caixa”, a través d’Acció Social de CaixaBank, ha lliurat aquesta setmana 4.000€ a les entitats socials de Terrassa ACAU, Ayuda Directa i Manantial de Vida, per ajudar a famílies en risc d’exclusió en l’adquisició de productes de primera necessitat.

Aquestes aportacions s’han aconseguit durant la Setmana Solidària Virtual duta a terme per CaixaBank a la província de Barcelona amb la voluntat d’ajudar a pal·liar la situació que viuen col·lectius vulnerables a causa del coronavirus.

ACAU ofereix un servei d’atenció a la pobresa i marginació que pateixen les persones que estan vivint situacions de dèficit de recursos, ja sigui per manca d’ocupació, per vellesa o malaltia. El Programa d’actuació s’ofereix de forma permanent durant tot l’any; i, inclou els següents serveis: suport a la manca recursos econòmics, atenció psicològica especialitzada, programa d’Inserció Sociolaboral (PISLA), habitatges d’inclusió i activitats de sensibilització.

Ayuda Directa és una entitat sense afany de lucre que porta a terme un projecte anomenat “que ningú passi gana”. Actualment treballen amb 20 famílies (45 adults i 42 menors). Les famílies destinatàries del projecte son identificades per l’alt grau de necessitat, tenen nens i nenes menors en risc de patir desnutrició, i no reben suport d’altres entitats i/o ONGs. El propòsit del projecte és oferir una ajuda inicial de 3 mesos, però depèn de l’evolució de la situació de cada família l’ajuda pot continuar en el temps. L’ajuda inclou un lot d’aliments, per valor de 50€, que es reparteix mensualment a cada família.

L’associació sense afany de lucre Manantial de Vida va néixer fa 22 anys. Té com a missió atendre a les persones en situació de risc d’exclusió social, proporcionar un berenar a tots els nens que assisteixen a l’esplai musical, on es treballa l’educació en valors, així com la distribució de lots d’aliments a les famílies necessitades.

Aquestes tres entitats de Terrassa són una de les 10 les entitats beneficiàries de la Setmana Solidària Virtual de CaixaBank.