Conveni Avan I Sportium

La Fundación Sportium firmen un acord per construir el gimnàs de la nova seu de l’AVAN

La Fundación Sportium i AVAN acaben de signar un conveni de col·laboració per a la construcció de la nova seu de l’AVAN a Terrassa.

La Fundación Sportium és una entitat sense ànim de lucre que promou la integració de persones i col·lectius en risc d’exclusió social a través de l’esport i l’activitat física. Promouen l’esport com una eina de superació personal i defensen l’esport sense barreres, per a tothom. Entre els seus àmbits d’actuació, es troba el finançament de programes esportius amb finalitats terapèutiques dirigits a persones grans. 

Actualment, la seu de l’AVAN a Terrassa ocupa el segon pis del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer, a la Plaça de la Cultura. Aquest espai és insuficient per a poder atendre tota la demanda actual a la ciutat i és per aquest motiu que gràcies a la cessió, per part de l’Ajuntament de Terrassa, de la nau Pont, Aurell i Armengol, al carrer Sant Francesc 71, està previst traslladar-hi la seu una vegada es duguin a terme les obres de rehabilitació i adequació.

El projecte de la construcció del nou centre és ambiciós. L’AVAN vol continuar essent un centre de neurorehabilitació referent a la comarca i per això necessita equipar la nova seu amb el material i recursos necessaris per a poder oferir els seus
serveis amb la millor qualitat. El pressupost final és de 2,5M d’euros i l’AVAN es troba actualment en una recerca de fons per a poder fer possible aquest projecte.

La col·laboració de la Fundación Sportium amb l’AVAN ha fet possible el finançament del gimnàs especialitzat en l’atenció fisioterapèutica per a les persones amb malalties neurològiques de l’entitat i durà el nom de “Gimnàs Fundación Sportium”. El conveni de col·laboració ha estat signat pel Sr. Carlos Duelo, membre del patronat de la Fundación Sportium, i per la Sra. Cristina Urriza, presidenta de la Fundació AVAN Neurologia, a la seu de l’AVAN a Sabadell, després d’una visita a les instal·lacions del centre.