La Fundació Telefónica porta a Terrassa un curs de programació amb llenguatge PHP

La Fundació Telefónica porta a Terrassa un curs de programació web en llenguatge PHP, un dels més utilitzats i amb el qual estan dissenyats Facebook i Wikipedia, per exemple. El curs està destinat a joves d’entre 18 i 35 anys que estiguin a l’atur. L’únic requisit és haver aprovat la secundària i fer una prova de matemàtiques. Els resultats d’aquest exàmen, la paritat de gènere i les condicions socials dels aspirants conformaran els criteris de selecció dels 25 participants al curs.

Segons la Unió Europea, el 2020 hi haurà 800.000 llocs de treball a Espanya relacionats amb el món digital que es quedaran sense cobir.

El curs començarà el 16 d’octubre al Vapor Universitari. Durarà 5 mesos i cal assistor-hi cada dia. En l’últim mes es demanarà als participants elaborarar un projecte real per a una empresa real.

Terrassa és la segona ciutat de Catalunya on la Fundació Telefónica porta aquest curs, després de Barcelona. Les inscripcions estan obertes a la web de la fundació. En les altres edicions, prop del 90% dels que l’han fet acaben trobant feina.