La Fundació Vallparadís aposta per la innovació en la bugaderia i la neteja de superfícies

Amb la voluntat de contribuir que els seus centres siguis espais saludables, la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa ha incorporat recentment l’ozó com a mecanisme per rentar la roba i netejar tota mena de superfícies.

Es tracta d’una prova pilot: l’ús de l’EcoFrog –nom del sistema en qüestió- és especialment recomanable per a les persones més vulnerables, tals com la gent gran, infants o malalts amb el sistema immune alterat. L’EcoFrog produeix una descàrrega elèctrica que transforma l’oxigen en ozó, un desinfectant natural, ecològic i eficient: permet netejar qualsevol tipus de superfícies sense emprar cap mena de detergent, lleixiu o producte químic, minimitzant el seu ús en el cas del rentat de roba.

Es tracta d’una aposta en termes d’innovació i salut, ja que és molt adient per les pells atòpiques o sensibles. Tanmateix, s’eliminen les deixalles provinents dels envasos i s’eviten els abocaments de productes químics contaminants.