La futura Bd5 avança amb la publicació del concurs de projectes

El projecte de la futura Biblioteca del Districte 5 fa un pas endavant amb la publicació del concurs de projectes. El trasllat de la Bd5 és un compromís recollit al Pla de Mandat 2023-2027 i també al Pla Municipal de Biblioteques Públiques de la ciutat. Permetrà a la biblioteca créixer i guanyar superfície útil, un fons documental, a més de suposar una gran millora de la quantitat i la qualitat dels serveis que ofereix.

El concurs inclou dues fases. Una primera, que serà oberta, on s’haurà de presentar la documentació necessària per participar en la selecció prèvia de candidats. I una segona en què les tres candidatures seleccionades hauran de presentar el projecte o proposta. Es valoraran, entre altres conceptes, la integració amb l’entorn, l’eficiència energètica, el cicle de vida dels materials i la minimització dels costos de manteniment.

Així mateix, les propostes hauran de plantejar la incorporació a futur d’un edifici de serveis, que compartirà emplaçament amb la biblioteca. Per tant, ha d’estar plantejat seguint el mateix concepte.

El nou equipament cultural es construirà als terrenys situats entre l’avinguda de Béjar, el carrer de Vilafranca del Penedès i el carrer de Sant Feliu de Llobregat, amb una superfície construïda màxima de 1.845,75 m². El cost previst màxim per a la Bd5 i l’espai escènic multifuncional és de poc més de 5.240.000 euros.

La futura Bd5 avança amb publicació concurs projectes