La Generalitat aprova iniciar la construcció de la nova Escola Sala i Badrinas abans del 2023

La Generalitat ha aprovat l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sala i Badrinas. El nou centre de Terrassa tindrà 2 línies i s’edificarà amb un pressupost de 4,2 milions d’euros.

La Sala i Badrines forma part d’un paquet de 27 construccions escolars, per a les quals la Generalitat destina un import total de 104,7 milions d’euros. La nova escola a Terrassa ha estat inclosa en la partida ja que s’han considerat les més prioritàries per al sistema educatiu de Catalunya d’acord amb les necessitats d’escolarització actuals i a mitjà termini.

De les 27 escoles, 21 seran de nova construcció, 5 són grans ampliacions i 1 és una rehabilitació integral. Totes les obres s’iniciaran de manera esglaonada fins al 2023 i permetran retirar més d’un centenar de mòduls.