La Generalitat homologa el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Terrassa

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Terrassa, que inclou el pla territorial bàsic, el d’incendis, inundacions, nevades, risc químic, radiològic i sísmic, a més del previst per ventades i pel transport de mercaderies perilloses. Terrassa és un dels 139 municipis de Catalunya, i un dels 10 de la demarcació de Barcelona, que han fet aquesta tramitació, que recull els procediments a realitzar pels diferents riscos (naturals i tecnològics) que poden afectar a cada localitat.

El DUPROCIM és un instrument que unifica i agilitza els plans d’emergència en cas de ser activats, ja que inclou tots els possibles riscos que afecten el municipi. El seu objectiu és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i també donar la resposta adequada a les possibles situacions d’emergència. La normativa de protecció civil i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, estableix la necessitat d’aprovar l’estructura del contingut mínim per elaborar i homologar els plans de protecció civil municipals -com són els plans bàsics d’emergència, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals- mitjançant el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que és obligatori pels municipis que tinguin més de 20.000 habitants. Fins a la publicació d’aquest decret, l’Ajuntament havia redactat individualment tots els documents que la normativa l’obligava.

A la sessió plenària del 26 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), requisit necessari abans de trametre’l a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació, que el va aprovar a la sessió celebrada el passat 5 de desembre.

Més informació: https://www.terrassa.cat/ca/plans-d-emergencia.