La Generalitat imposa a Terrassa 19 sancions a grans tenidors per no oferir lloguer social

El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum del Departament d’Empresa i Treball, ha imposat 246 sancions a 79 grans tenidors, per un import global de 6.065.002 euros. El motiu: no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial.

A Terrassa, s’han obert 64 expedients sancionadors per possibles incompliments de la normativa, 19 dels quals ja s’han resolt amb sanció.

Són les dades anunciades pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, en la presentació del Balanç del primer any del Programa de reforç per vetllar especialment pel compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

El conseller Torrent ha ressaltat que “aquestes dades són el resultat de la implantació el gener de 2023 d’aquest Programa de reforç que va possibilitar la incorporació de 19 professionals en els serveis de l’Agència Catalana del Consum”. “Una actuació que ha permès incrementar de manera exponencial l’activitat de l’Agència en aquest àmbit, multiplicant gairebé per 8 les actuacions de control respecte al total que s’havia fet amb anterioritat a la seva implantació, fent aflorar incompliments i actituds persistents que cal erradicar”, ha destacat Torrent.

En concret, des de la posada en marxa del Programa de reforç, l’Agència ha realitzat 1.609 actuacions inspectores, xifra que significa un augment del 779% respecte al total d’inspeccions realitzades des de 2020 (183). Amb relació als expedients sancionadors, Consum n’ha obert 1.087, un 600 % més que en el període de 2020 a 2022 (155), i n’ha resolt amb sanció 168, un 115 % més respecte als resolts abans de l’aplicació del Programa de reforç (78).

En dades globals, l’Agència ha obert fins al moment un total de 1.242 expedients a empreses immobiliàries que són grans tenidores d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social.

En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans d’iniciar el procediment de desnonament.

Així mateix, l’Agencia ha detectat que 2 grans tenidors acumulen gairebé el 52% del total d’expedients incoats per possibles infraccions en la normativa. Són Divarian Propiedad i Promontoria Coliseum Real Estate.