La Generalitat licita les obres de millora de la seguretat de la C-1415a entre Terrassa i Sentmenat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de les obres de millora de la seguretat viària a la C-1415a, entre Terrassa i Sentmenat, per un import de 3,3 MEUR. L’objectiu d’aquesta actuació és afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció mitjançant millores en les interseccions, el ferm, la senyalització, l’abalisament, el drenatge i les barreres de seguretat. Els treballs començaran la tardor vinent i tindran un termini d’execució de 10 mesos.

La carretera C-1415a pertany a la xarxa comarcal de la Generalitat i uneix Terrassa, Castellar del Vallès i Sentmenat. Té un trànsit que varia entre els 5.300 vehicles/dia entre Terrassa i Castellar del Vallès i els 6.500 entre Castellar del Vallès i Sentmenat. Aquesta obra abasta, concretament, dos trams de la C-1415a que sumen 13 quilòmetres.

Les obres consistiran en la millora del ferm, amb un tractament previ en aquells punts malmesos, i de la seguretat en encreuaments: en els marges de la carretera s’enretiraran uns metres els talussos per afavorir la visibilitat i es remodelaran les interseccions de Matadepera (amb BV-1248) i Castellar del Vallès (amb la B-124). També es condicionarà el camí de vianants existent al marge dret de la carretera entre l’inici de l’actuació (quilòmetre 18,5) i la intersecció Torre de Mossèn Homs.

A més, els treballs contemplem l’abalisament de la carretera en trams a l’entrada dels nuclis urbans en què existeixen fileres d’arbres ornamentals pròximes a la calçada, la millora de la senyalització vertical i horitzontal, així com d’altres elements d’abalisament i de les barreres de seguretat, i també del drenatge, mitjançant la neteja de cunetes, passos salvacunetes i elements de desguàs. D’altra banda, es construiran cunetes transitables, que, a més, de facilitar el drenatge, permeten donar un sobreample a la carretera.