La Generalitat obre un nou servei digital sobre les mesures econòmiques adoptades pel coronavirus

El Departament d’Empresa i Coneixement ha posat en marxa un servei d’atenció digital especial sobre es mesures econòmiques adoptades per l’estat d’alarma derivat del Coronavirus. Així, a l’adreça canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms tota empresa o persona que s’hi adreci podrà plantejar els seus dubtes sobre les iniciatives impulsades tant pel Govern català com per l’espanyol per mitigar l’impacte d’aquesta emergència sanitària en l’activitat econòmica. En aquest espai web també es recolliran les iniciatives que impulsa la Unió Europa per sortir de la crisi, com ara la crida a les startups i pimes per buscar solucions innovadores.

A banda d’informació i consultes, Canal Empresa permet ja realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures previstes per la Generalitat, com ara:

  • Sol·licitar informació a empreses sobre procediment d’acomiadament i de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major.
  • Sol·licitar el formulari per força major derivat del previst en el Reial Decret-llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
  • I a partir de l’1 d’abril Sol·licitar ajuts per al treballadors autònoms amb pèrdua dràstica d’ingressos.

Alguns dels tràmits que ja estan en marxa, com el de sol·licitud d’ajuts per a treballadors autònoms,  han registrat ja més de 11.000 entrades.

Paral·lelament, ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement- ha reforçat els seus canals telemàtics per garantir l’atenció a les empreses tot i la situació causada pel coronavirus, que ha provocat que professionals d’empreses catalanes desenvolupin la seva activitat mitjançant el teletreball. L’agència activa així el servei ACCIÓ Virtual Desk amb l’objectiu de donar resposta a qualsevol dubte, consulta o casuística vinculats a l’exportació, problemes en la cadena de subministrament o consultes sobre mobilitat de mercaderies, entre d’altres i minimitzar l’afectació d’aquesta situació excepcional en l’activitat diària de les empreses.

D’aquesta manera, ACCIÓ ha reforçat tecnològicament la capacitat dels serveis de videoconferències i els xats en temps real per tal que les empreses puguin continuar treballant els seus projectes en els àmbits de la internacionalització o la innovació empresarial. Així, aquest sistema d’atenció no-presencial permet oferir resposta immediata a consultes concretes d’empreses o fer el seguiment de projectes empresarials, ja siguin nous o iniciats anteriorment.

L’ACCIÓ Virtual Desk contempla tres vies d’atenció:

  • Dubtes resolts de forma immediata a través d’un xat en temps real
  • Assessorament a través de videoconferències.
  • Per a projectes en curs: les empreses que ja estiguin desenvolupant un projecte empresarial amb ACCIÓ tindran a disposició una persona de contacte per seguir duent-lo a terme mentre duri aquest període excepcional.

Des d’ACCIÓ, també de manera coordinada amb el Departament de Salut, s’està gestionant des d’un àmbit logístic que empreses de tot el món puguin fer arribar material mèdic a Catalunya, al mateix temps que s’està donant suport a la realització de comandes i verificant proveïdors locals i internacionals en aquest àmbit. Des d’ACCIÓ s’està en contacte amb transitaris i companyies aèries i ja s’ha pogut realitzar alguna comanda.