La Generalitat podrà limitar el preu del lloguer a Terrassa a partir del febrer

El Govern català podrà limitar el preu del lloguer a les zones de mercat residencial tensionat.  Terrassa forma part del total de 140 municipis que la Generalitat ha declarat com a zones tenses, per tant, podrà acollir-se a la mesura.

La nova llei suposarà que el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent als municipis on s’apliqui. En el cas de grans tenidors, a més, el cost de l’arrendament no podrà ser superior a l’índex de referència del preu del lloguer.

La consellera de territori, Ester Capella, ha expressat que “L’accés a un habitatge digne és la porta d’entrada de tots els altres drets, perquè difícilment pots avançar si no tens un sostre que t’aixoplugui. Per tant, és una prioritat i hem de treballar perquè sigui un dret fonamental”.