La Generalitat preveu invertir 17 milions d’euros a Terrassa aquest 2024

La Generalitat invertirà a Terrassa 17 milions d’euros aquest 2024. Així ho preveu el Projecte de Llei de Pressupostos que ha aprovat el govern català i que suposa un increment força significatiu respecte al que es va invertir a la ciutat l’any passat: són 6 milions més que el 2023.

La part més important se l’emporta un seguit d’inversions a l’Hospital de Terrassa: en noves construccions, mobiliari, un pàrquing fotovoltaic, equips de procés de dades, aplicacions informàtiques a més de maquinària i instal·lacions. A banda, també s’hi farà una nova instal·lació de ressonància magnètica. Tot plegat suma 5,5 milions d’euros.

La segona partida més gran per a Terrassa correspon a l’ampliació de l’Institut-Escola Antoni Ubach, a Ca n’Anglada. La primera fase d’execució de les obres estan pressupostades amb 3,1 milions d’euros.

El Parc de Bombers també s’endú un bon pessic dels pressupostos catalans. 2,7 milions aniran destinarts a la seva ampliació i remodelació. Les obres sembla que, per fi, començaran aquest 2024, quan les previsions inicials era que aquest mateix any s’acabaria el projecte.

Les inversions a la ciutat també van a parar al CAP Sant Llàtzer, on es tirarà endavant un projecte de geriatria comunitària post-covid 19, amb nova maquinària i infraestructures i pel qual es destinarà mig milió d’euros.

Més partides que afecten Terrassa
Aquestes són les partides més importants que van directament a Terrassa. A banda, els pressupostos del 2024 també contemplen l’estudi de viabilitat del Túnel d’Horta, que suposaria una nova connexió entre Barcelona i el Vallès a través d’un nou túnel ferroviari sota Collserola.

La Generalitat també ha anunciat una partida de 100 milions d’euros fins al 2026 per a iniciar les obres i operacions necessàries per al desenvolupament del Catalunya City a l’Edifici de Turbines de Catalunya Media City i al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa.