La Generalitat té previst destinar 600.000 euros a Terrassa per posar pisos privats al lloguer social

L’últim ple de l’any votarà l’adhesió de Terrassa, el 2021, al projecte ‘Reallotgem.cat’, de l’Agència Catalana de l’Habitatge. En aquest projecte l’agència llogarà pisos privats buits per poder-hi allotjar les famílies en situació d’emergència econòmica i social que tenen informe favorable de la Mesa d’emergències però que encara estan pendents de reallotjament. A Terrassa en són 62.

S’hi destinaran 21 milions d’euros que serviran per llogar entre 1.300 i 1.500 habitatges a tot Catalunya. 604.000 euros es destinarien a Terrassa.

En aquest programa els ajuntaments hi tindran un pes molt important, perquè seran els encarregats de trobar pisos desocupats i de gestionar amb els propietaris la seva posada a disposició del programa. Per compensar aquesta feina, la Generalitat aportarà als governs locals 450 euros per habitatge captat.

Per a poder-se incorporar al programa, els pisos han de disposar de cèdula d’habitabilitat, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir una superfície màxima útil de 90 m2. Un cop es trobi l’habitatge, l’Agència abonarà al propietari l’import dels primers 18 mesos de lloguer, que tindrà una durada mínima de cinc anys. La persona o família reallotjada hi podrà viure en règim de lloguer social.

Reallotgem.cat vol respondre a la necessitat urgent de disposar d’habitatges per a les meses d’emergències, en previsió que aquesta demanda augmenti considerablement els propers mesos com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19.