La indústria és el segon sector més important de l’economia de la comarca

El Vallès Occidental és un dels territoris que més aporta a la producció industrial de Catalunya i genera més de 83.000 llocs de treball en el sector. Així, la indústria és el segon sector d’activitat més important de la economia vallesana. Només la superen el serveis, tant per la seva contribució al valor afegit brut (VAB) com en termes d’ocupació. Segons indica l’informe Flaix de la indústria, de l’Observatori del Consell Comarcal, les diferents branques industrials representaven el 25,4% del VAB l’any 2021, valor per sobre de la mitjana catalana (20,2%), espanyola (16,8%) i europea (20,2%). Tanmateix, el seu pes ha minvat en les últimes dues dècades: l’any 2001, la indústria representava el 37%.

En termes de volum, és la segona comarca (desprès del Barcelonès) que més aporta al VAB industrial català, amb un 15,7%. Com conclou el document, en les últimes dècades la indústria vallesana, igual que la catalana, ha estat marcada per la crisi econòmica. 

L’esclat de la pandèmia va provocar al 2020 un xoc sense precedents: les mesures de confinament i la paralització de l’activitat van tenir-hi un fort impacte, més intens que en el conjunt de la economia, tot i que la reactivació posterior també va ser més dinàmica.

L’ocupació industrial supera el nivell previ a la pandèmia, amb un 4,6% de llocs de treball més que l’any 2019. Tot i així, és un 12% inferior al que hi havia abans de la crisi econòmica.

Pel que fa a aquestes activitats, la Química i farmacèutica i  la branca del Metall apleguen un terç de l’ocupació industrial.

Per últim, el Vallès Occidental compta amb 129 polígons, xifra que situa la comarca en primera posició en nombre de polígons.