La Junta Electoral Territorial proclama 83 candidatures per a les eleccions de la Cambra de Terrassa

Ja es poden consultar a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Terrassa les candidatures a les eleccions per sufragi al ple d’aquesta corporació i les llistes candidates a proposta de les organitzacions empresarials. La Junta Electoral Territorial ha proclamat 83 candidatures per representar els 35 membres per sufragi dels electors i electores amb representació al ple de la corporació terrassenca.

L’elevat nombre de candidatures farà necessària la votació, el pròxim mes de setembre, en els dotze grups d’activitat previstos al plenari. Pel que fa a les organitzacions empresarials, amb una representació de cinc vocalies al ple, la Junta Electoral ha proclamat les candidatures presentades a proposta de les patronals Cecot i Pimec.

El procés electoral comptarà amb quatre dies de vot electrònic en remot, del 15 al 19 de setembre, i un dia de vot electrònic presencial, el 20 de setembre (de les 10.00 a les 17.00 h), que tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç Terrassa.

Pel que fa a les votacions als representants en el Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa de les organitzacions empresarials, tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la mateixa seu de l’entitat, on estaran disponibles paperetes normalitzades per a l’exercici del vot per part dels membres escollits per sufragi dels electors i electores que hagin estat proclamats.