La justícia desestima el recurs de Serhs i no podrà prestar el servei de menjador escolar a Terrassa

La justícia dóna la raó a l’Ajuntament de Terrassa en el cas de l’empresa de menjadors escolars Serhs, reconeix que la seva oferta era temerària i, per tant, queda descartada del servei a la ciutat en el futur, tot i que l’haurà de prestar fins a final de curs. Serhs, anterior concessionària, va presentar un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l’acord de la Junta de Govern en què es va decidir adjudicar el contracte a la Fundació Catalana de l’Esplai. Els serveis jurídics municipals estudiaran ara què passa amb la tercera empresa en discòrdia, Mediterranea de Catering, que també va presentar recurs i que la justícia ha acceptat. Així s’ha donat a conèixer en la comissió informativa de cicles de la vida.

A més, en la reunió s’ha anunciat que l’ajuntament rebrà suport tècnic de la Diputació de Barcelona en un projecte de 6 mesos per mesurar la inversió del pressupost municipal en infància i adolescència. L’objectiu és adquirir els coneixements per assumir aquesta anàlisi els propers anys, veure’n l’evolució i poder prendre mesures. Es tracta d’una prova pilot que va començar l’any passat amb dos ajuntaments i que segueix aquest amb dos més.

D’altra banda, en la comissió també s’ha sabut que l’ajuntament ha demanat la subvenció dels Fons Next Generation per a la construcció d’un quart plató al Parc Audiovisual de Catalunya.