La licitació del Servei d’Atenció Domiciliària comarcal incorpora clàusules com el salari mínim

El ple comarcal ha aprovat l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat de la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). L’inici del procediment s’ha aprovat per majoria amb el vot a favor dels grups comarcals del PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Guanyem, Ciutadans i Tot per Terrassa i l’abstenció del grup CAM- AMUNT. L’import màxim de la contractació, per dues anualitats de contracte és de 6’7 milions d’euros.

El Servei d’Atenció Domiciliària realitza les tasques de la llar de persones o famílies que es troben en situació de mancança d’autonomia temporal o permanent. El Consell Comarcal presta i gestiona el servei a 12 municipis de l’Àrea Bàsica i als de més de 20.000 habitants que s’adhereixen al servei. Per la realització del servei es compta amb una empresa externa especialitzada i es regeix pel Reglament del SAD comarcal, on es regulen les relacions entre el Consell, els ajuntaments i l’operador del servei. Durant el 2018, el SAD comarcal va tenir 1.053 persones usuàries i es van realitzar 138.648 hores de servei.

El contracte anual del servei acaba el 31 de desembre de 2019 i ara s’engega un nou procés de contractació per a escollir l’empresa que prestarà el servei.  El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, apunta que “amb aquesta nova licitació, el Consell Comarcal té l’oportunitat de seguir introduint i consolidant les millores de responsabilitat social i d’atenció a la ciutadania, incorporant clàusules capdavanteres pel que fa a la dignificació dels llocs de treball de les treballadores del sector i alhora garantint un servei de qualitat en l’atenció a les persones”.

En la darrera licitació ja es van incloure unes millores que ara es mantenen, com l’aplicació del salari mínim comarcal retributiu a totes les treballadores. En la nova licitació, a banda de l’aplicació del Salari Mínim Comarcal, també  s’ha actualitzat l’escandall de costos incloent  les  pujades salarials previstes pel conveni: 1% per a l’any 2020, 4 % per al 2021. Això ha portat a plantejar una licitació amb un augment del preu/hora i que ja tingui en compte aquest augment.

També es mantenen millores introduïdes al darrer contracte, ara fa dos anys, com l’ampliació de la ràtio de coordinació tècnica i persones usuàries; un nou sistema de control presencial de les treballadores totalment extern a l’empresa; un nou model de permanència de la coordinació tècnica en el territori; espais de supervisió de la intervenció de les treballadores d’atenció directa un equip de suport interdisciplinari. (fisioterapeuta, psicòlegs, terapeuta ocupacional) i dispositius de coordinació smartphone a tot el personal del servei.