La manca de mà d’obra qualificada dificulta el creixement de les empreses segons La Cambra

La manca de mà d’obra qualificada dificulta cada cop més el creixement de les empreses. Segons el darrer informe trimestral de conjuntura de La Cambra, aquest es el segon factor que més limita la marxa dels negocis, com assegura gairebé el trenta per cent de les empreses. Fa dos anys era el cinquè en el rànquing i semblava menys preocupant. La feblesa de la demanda segueix al capdavant tot i haver baixat en importància.

La falta de mà d’obra qualificada ve sovint de la poca planificació de les empreses per cobrir relleus generacionals, la manca de vocacions o una oferta formativa insuficient. Alinear les tres potes és clau. La problemàtica es dona especialment en alguns perfils relacionats amb processos tèxtils i metal·lúrgics.

La Cambra també fa una crida a les empreses per a què duguin a terme accions per retenir el talent i evitar que els treballadors marxin. Es tracta de fer-los un seguiment i assegurar-se que es troben a gust a la feina.

L’informe també constata la recuperació de la contractació laboral si bé encara no recupera els nivells d’abans de la pandèmia.

El plenari de La Cambra demana als consistoris que surtin de les eleccions municipals que agilitzin les llicències, modernitzin els polígons i donin més suport al comerç local.