La manca de resposta de l’ajuntament encapçala els greuges de la síndica el 2019

La Sindicatura de Greuges Municipal va presentar un total de 186 greuges el 2019. D’aquests, una mica més de la meitat els ha tramitat la sindicatura local i la resta han estat derivats al Síndic de Catalunya.

La manca de resposta de l’Ajuntament ha estat la temàtica que ha ocupat més la síndica, ja que ha interposat 28 greuges per ciutadans que reclamaven algun tipus resposta administrativa que no els arribava. Aquest tipus de denúncies agafen el relleu de les queixes per multes i actuacions de la grua municipal, altres anys majoritàries en l’informe de la Sindicatura, i que aquest any només ha sumat 8 greuges. El segon tema en nombre de greuges, 12, ha estat el de l’habitatge.

Aquestes dades formen part de l’informe anual de la síndica, i que apleguen un total de 1.388 actuacions, entre les que hi ha hagut tres actuacions d’ofici: instar a l’Ajuntament a implementar el projecte futur del barri de Ca n’Anglada; demanar que es revisi el replanteig de la taxa de guals incorporant un període de transició que tingui en compte el principi de proporcionalitat; i demanar que es modifiqui la placa de senyalització vertical a l’entrada de la plaça de la Quadra de Vallaparadís.

A finals del 2019, es va aprovar el Codi ètic, de la bona conducta i de les bones pràctiques de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. També va entrar en funcionament el web www.sindicaterrassa.org per tal d’apropar la institució als ciutadans