La Mapathon de la UPC identifica 328 punts crítics d’accessibilitat a Vallparadís-Universitat

Ja s’ha fet públic el mapa de punts crítics d’accessibilitat generats pels grups de treball de la primera Mapathon que es va fer a Terrassa el passat 20 de novembre.

S’han detectat un total de 328 punts crítics d’accessibilitat i les zones amb més punts es localitzen a l’inici de la carretera de Castellar, a la Rambla Sant Nebridi i a l’inici de l’Avinguda Jacquard.

Els punts identificats i geolocalitzats es distribueixen en tres grans grups: obstacles que ocupen la via pública, accessibilitat deficient i impediments per a la mobilitat en espais públics.

Quan als obstacles a la via pública, s’han identificat elements sortints de les façanes, espais de pas estrets, encreuaments no senyalitzats, manca d’encaminaments per a invidents, graons aïllats, irregulars o desigual. Tambés elements baixos no detectables, mobiliari urbà desordenat, forats d’arbres,semàfors sense senyal acústic, carril bici sense paviment diferenciat o endolls no accessibles per carregar bateries de cadires de rodes.

Pel que fa als punts amb accessibilitat deficient, s’han detectat rampes inadequades, manca d’accés a peu pla, escales i rampes sense baranes, vidres no senyalitzats, portes difícils d’obrir, catifes amb ressalts, cartells amb poc contrast i amb lletres massa petites, escales no senyalitzadesi posició inadequada de cartells.

Sobre els impediments per a la mobilitat en espais públics, destaquen marquesines i senyalitzacions ubicades en llocs poc adequats, informació de transport públic deficient, obstacles a la façana que no permeten el pas i paviments en mal estat.

La UPC ofereix en obert el software de geolocalització per a altres iniciatives que vulguin fer-lo servir com a eina de que ajudi a recollir informació clau de cara a resoldre aspectes crítics, tant en accessibilitat com en altres àmbits.

Les ‘Mapathons d’inclusió’ són fruit del projecte OnVaGIS, una iniciativa col•laborativa dels equips de gestió de la UPC per tal d’utilitzar els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), per resoldre reptes d’inclusió i accessibilitat dels campus de la UPC.