La Maurina demana ajut a la Síndica per millorar la seguretat, el civisme i la convivència al barri

Els veïns i comerciants la Maurina han convidat la Síndica Municipal de Greuges  a passejar-se pel barri i conèixer sobre el terreny les mancances i problemes que hi han detectat.

Representants de les diferents associacions i entitats asseguren que cal millorar la convivència i el civisme i es queixen de manca de seguretat. També demanen que el Casal Francisca Redondo es doti de connexió a Internet i s’arregli l’ascensor exterior.

Amb les queixes i demandes dels habitants de la zona, Marquès farà un informe i demanarà una reunió amb l’equip de govern de l’Ajuntament per conèixer l’altra versió. La Síndica espera que en uns 4 o 5 mesos s’arribi a acords.

Marquès recorda però que les seves recomanacions no són vinculants i que depèn de la voluntat política que es portin a la pràctica.