La millora dels carrers del Nord i de la Societat, malmesos pel pas dels busos, començarà el dia 25

El dia 25 començaran les obres de millora del carrer del Nord i del carrer societat. En aquests dos carrers la calçada està en molt mal estat sobretot pel pas dels autobusos. L’actuació mes destacada serà la substitució dels embornals laterals per uns de centrals que es connectaran als col•lectors existents. Totes les capes d’asfalt seran renovades.

Es començarà pel carrer del Nord, en el tram entre l’escola Airina i el carrer de la Mina. Set dies després, i durant tres setmanes, s’actuarà des de l’Airina cap amunt i s’executaren les obres dels carrers Sant Ignasi i part de Sant Valentí, que es reasfaltaran de nou. En aquests dos carrers es substituiran les canonades d’aigua actuals de fibrociment per unes de fosa.

La darrera setmana de febrer es faran treballs al carrer Societat i s’arreglarà el pas elevat de la placeta de la Creu Gran per fer més accessible la parada d’autobús. Taigua també renovarà les canonades del carrer Societat.