La Mútua lidera un estudi mèdic sobre infeccions greus en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal

Un estudi mèdic conclou que un 5% dels pacients que reben tractament amb immunosupressors i biològics presenten infeccions greus. En aquest sentit, s’apunta que la immunosupressió terapèutica és segurament el factor de risc més important de patir aquest tipus d’infeccions, sobretot les causades per gèrmens oportunistes (majoritàriament herpes zòster i tuberculosi). Les infeccions detectades amb més freqüència han estat de caire respiratori, intestinal i urinari.

El treball també evidencia que les recomanacions profilàctiques actuals no prevenen totes les infeccions greus, en particular la tuberculosi latent. Finalment, l’estudi subratlla que la infecció greu és la principal causa de mortalitat en els pacients amb MII.

La revista “Journal of Crohns and Colitis” acaba de publicar aquest estudi desenvolupat per 7 hospitals i liderat per la Doctora Yamile Zabana, metgessa adjunta al servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa (HUMT) i investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red-Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), que avalua els factors de risc i la mortalitat relacionats amb l’aparició d’una infecció greu en pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII).

Sota el títol “Relevant infections in inflammatory bowel disease, their relationship with immunosuppresive therapy and their effects on disease mortality”, el treball -que ha inclòs una mostra propera als 7000 pacients-.

La Dra. Zabana forma part del grup d’investigació dirigit per la Dra. Maria Esteve, cap del servei de l’Aparell Digestiu de l’HUMT. L’esmentat grup es va incorporar fa un any al CIBERehd, un consorci -vinculat al Instituto de Salud Carlos III- que té per objectiu promoure la investigació científica d’excel•lència. Formar-ne part suposa una gran fita en termes científics pel fet de contribuir a fomentar la investigació en un context internacional, potenciar la interacció entre els millors grups de l’estat i afavorir l’obtenció de resultats transferibles a la pràctica clínica.