La nomofòbia o la por irracional a estar sense el mòbil

Es detecta entre els joves un augment de la nomofòbia, o la ansietat irracional que provoca no poder fer ús del mòbil durant un espai curt de temps. Aquesta nova patologia és similar a l’addicció als dispositius electrònics, amb greus trastorns en el comportament habitual. Les principals causes per patir la nomofòbia és un mal aprenentatge en l’ús correcte de les tecnologies. Un fet que si es suma a una crisi personal pot desencadenar greus alteracions en la vida quotidiana.

La feina de psicòlegs i educadors consisteix en reeducar aquestes disfuncions en el comportament, arribar als joves i donar-los noves eines perquè puguin desenvolupar un projecte de vida, sense que cap contratemps els alteri el dia a dia.