La nova empresa pública de l’aigua mantindrà els preus del servei per al 2019

La gestió de l’aigua a Terrassa farà el trànsit entre l’actual empresa concessionària a la nova EPEL de gestió pública, sense canvis en les seves tarifes, ni en les diferents modalitats de contractes. L’any vinent les quotes a pagar pel consum d’aigua seran les mateixes que aquest any i es regiran per la taula de tarifes aprovada el 2014. Així s’aprovarà en el pròxim ple després de passar aquest dijous per la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert que ha donat llum verda a l’ordenança reguladora de la prestació del servei d’abastament d’aigua.

La Comissió també ha aprovat el primer pressupost amb un pla d’actuació, inversions i finançament, de la nova empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL. A banda del manteniment del preu de les tarifes de l’aigua, la nova ordenança també recull algunes de les propostes ciutadanes sorgides del procés de consulta prèvia a l’elaboració de la normativa. A partir del 10 de desembe la nova EPEL gestionarà el servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa amb una gestió directe, eficient i sostenible.

D’altra banda la Comissió ha fet un repàs a l’estat de comptes municipals just a l’equador de la seva vigència. L’Ajuntament ja treballa en l’elaboració del nou Marc Pressupostari per l’any vinent que portarà a la Comissió a finals de setembre. Paralel•lament s’estudiaran les propostes que arriben dels diferents processos participatius per, al mes d’octubre, presentar-ho a les entitats i als Consells de Districte. L’objectiu és elevar al ple del mes de novembre el nou projecte de Pressupost i Ordenances fiscals per al 2019.