La nova gestió de l’enllumenat públic permetrà estalviar 1,7 milions d’euros cada any

L’Ajuntament ha adjudicat el contracte de gestió dels serveis energètics a l’empresa IMESAPI. Aquesta concessió, segons el consistori, comportarà un estalvi energètic “sense precedents” a la ciutat. Aquest estalvi consisteix en una reducció del consum energètic anual en 17 milions de kilowatts/hora; un estalvi de 1,72 milions d’euros l’any i en deixar d’emetre 6.000 tones de COz a l’atmosfera.

El projecte contempla una forta inversió inicial, encara que aquesta no anirà a càrrec del Consistori. El contracte especifica que l’empresa adjudicatària serà qui asumirá aquesta inversió, valorada en més de 22 milions d’euros. A partir d’aquí, i durant catorze anys, l’Ajuntament pagarà a l’empresa una part dels estalvis generats, que variarà en funció del compliment dels objectius. Durant aquests 14 anys, la mateixa empresa serà l’encarregada del manteniment de la xarxa, amb costos “molt inferiors” als actuals.

El projecte que s’acaba de licitar contempla la substitució de prop de 30.000 llumeneres de la via pública per altres amb tecnologia LED, que aportaran gran qualitat lumínica, més intensitat, menor consum i màxima sostenibilitat. A més, es renovaran més de 400 quadres d’enllumenat. Pel que fa als edificis, el projecte abasta 87 equipaments municipals.

L’altra gran línia d’actuació prevista al contracte és la instal•lació de plantes de generació d’energia fotovoltaica per l’autoconsum dels edificis de perfil energètic més adient per l’aprofitament de l’energia solar. Així, es dotarà d’aquestes instal•lacions un total de 15 edificis, entre escoles, biblioteques, equipaments cívics, teatres, edificis administratius i el complex funerari municipal.

Finalment, el contracte amb IMESAPI inclou també la instal•lació de 40 quadres de fibra òptica que permetran estendre la xarxa informàtica municipal i prepararà la ciutat per l’Internet de les Coses.