bus autobús tmesa transport

La nova línia de bus que connectarà Can Parellada amb el centre entrarà en funcionament el 2 de maig

La línia d’autobús urbà L-15 ja té data de posada en marxa: el proper 2 de maig. La nova línia vol donar resposta a les demandes veïnals, que feia temps que sol·licitaven augmentar el transport públic dins la part més allunyada del barri i alhora millorar les connexions amb l’estació ferroviària de Les Fonts i amb les línies de bus que van a l’Hospital de Terrassa.

Segons ha explicat l’alcalde, Jordi Ballart: «La nova L-15 connectarà el barri de Can Parellada de forma directa amb la carretera Montcada i per tant, amb el centre de Terrassa. El recorregut que s’ha dissenyat permetrà que el bus accedeixi a l’interior del barri arribant fins a l’avinguda d’Àfrica, i el connectarà també amb el barri de Montserrat, des d’on es podrà fer l’intercanvi amb les línies LH i L1 per anar fins a l’Hospital de Terrassa».

Per a la posada en marxa d’aquesta nova línia, el passat 2022 l’Ajuntament va adquirir un nou vehicle, un minibús, que es preveia que arribés al segon semestre del mateix any. Davant dels reiterats retards en l’entrega, aliens al consistori i a l’empresa licitant, s’ha estat treballant en una solució transitòria amb la voluntat de poder posar el servei en funcionament el més aviat possible. Així, finalment s’ha arribat a un acord amb la companyia Mercedes, la qual facilitarà un vehicle provisional que realitzarà el servei de la L-15 mentre el minibús adquirit l’any passat no pugui integrar-se a la flota actual.

Es preveu que aquesta nova línia tingui un cost d’uns 220.000 euros anuals. En el proper Ple municipal ordinari d’abril està previst aprovar la modificació del contracte programa amb TMESA i la consignació pessupostària necessària per tal que la línia pugui ser operativa ja a partir del proper mes de maig. Prèviament l’empresa haurà estat treballant en la col·locació dels pals de les noves parades.