La pandèmia fa augmentar l’atenció psicopedagògica en infants i adolescents

Un augment generalitzat de l’apatia entre infants i adolescents, i unes emocions més fortes de por o de ràbia, són alguns dels símptomes que la Fundació Educativa Can Palet-Ca n’Anglada detecta entre els seus joves usuaris arran de la pandèmia. L’entitat social que es dedica al reforç escolar i a l’educació en el lleure entre joves de famílies que ho necessiten, també ofereix una atenció psicopedagògica personalitzada als nens que com els adults, han patit aquests anys de pandèmia.

Un cop recuparada la presencialitat, la Fundació ofereix un espai segur amb un tracte individualitzat. El tancament inicial i la restricció de les relacions posteriors afecten de forma diferent a cada persona. La Fundació Educativa Can Palet-Ca n’Anglada impulsa diversos programes socioeducatius dirigits a joves de famílies amb dificultats.