La Pepeta denuncia l’assignació de places concertades a famílies que van fer la preinscripció a la pública

La Pepeta denuncia que ha rebut queixes de famílies que, tenint punts i plaça provisional en una escola o institut públic adscrit, han acabat assignades d’ofici a una escola concertada, sovint fora de la zona i més lluny del domicili. La plataforma considera que es tracta d’un procediment contra la voluntat de les famílies i sovint sense explicació prèvia ni posterior.

Segons La Pepeta, el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Terrassa ha explicat que la mesura s’ha pres en consonància amb direccions i l’Oficina Municipal d’Escolarització per distribuir l’alumnat NESE B (és a dir, alumnat considerat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica) per més escoles de la ciutat.

La Pepeta considera que aquest principi, si s’aplica contra la voluntat de les famílies en escolaritzar en un centre públic, adscrit i/o de proximitat, resulta discriminatori.