La Pepeta no comparteix el canvi en la gestió dels casals d’estiu a les Escoles Bressol

La plataforma que aplega associacions de mares i pares i famílies de les Escoles Bressol Municipals de Terrassa, la Pepeta, ha expressat a través d’un comunicat la seva disconformitat amb un canvi en la proposta de l’Ajuntament sobre la gestió dels casals d’estiu.  

Històricament, diu l’escrit, l’organització dels casals d’estiu de les escoles bressols havia anat a càrrec de les AFAS i AMPAs, que escollien l’entitat gestora, mentre que l’Ajuntament cedia els locals per realitzar l’activitat.

L’estiu de 2018, la intervenció de l’Ajuntament va alertar els serveis d’educació que aquest procediment era irregular d’acord amb la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de contractes del sector públic. Segons aquesta, calia que fos el consistori qui contractés el servei dels casals, malgrat que les despeses es cobreixen integralment amb l’aportació de les famílies usuàries d’aquest servei.

En aquell moment, donat que el procés de la contractació estava molt avançat, la intervenció va donar el vistiplau de seguir amb la contractació i va alertar que l’estiu del 2019 caldria fer-ho via licitació pública.

La Pepeta diu que el passat 23 de març, l’Ajuntament els va comunicar que novament seran les AFAs i les AMPAs les que s’hauran d’encarregar de fer tot el procediment dels casals. La justificació aportada és, diuen, un canvi d’interventor i una nova lectura de la normativa (la mateixa que va justificar el primer canvi).

La Pepeta diu que 2 dies i 3 anys després s’han quedat perplexos de la manca de compromís i cura de les institucions a la població més petita de la ciutat.

Davant de tot aquest despropòsit, diu la plataforma, les AFAs i AMPAs de les escoles bressols municipals de Terrassa creuen que el comunicat que es va fer públic al 2019 continua més vigent que mai.unta

La Pepeta creu que és l’administració local qui ha de garantir el Drets dels Infants, oferir un servei digne i de qualitat al 0-3 tant en el curs lectiu (setembre a juny) com en els casals d’estiu. Uns casals d’estiu que entenen que s’haurien d’incloure dintre d’aquest curs lectiu, i que l’Ajuntament garantís/disposés d’un bon equip de professionals formats en aquesta etapa ampliant contractacions per seguir oferint un servei en la línia pedagògica i rutines que ja treballen les Escoles Bressol Municipals.