La plaça dels Museus canviarà de cara, amb arbres i bancs però sense la tarima de fusta

La tarima de fusta de la plaça dels Museus, al carrer Salmeron, està precintada des de fa us mesos i no s’hi pot accedir. L’empostissat del terra està molt degradat, ple de forats i fustes sobreposades com a solucions temporals que el fan un espai poc segur i amb risc d’accidents pel vianant.

Properament l’Ajuntament canviarà la urbanització de l’espai gràcies als fons Next Generation. Es retirarà la tarima de fusta, i al seu lloc, s’hi posaran peces de formigó prefabricat, que no necessiten manteniment.

A banda de l’espai pavimentat, la zona inclourà quatre nous parterres enjardinats amb vegetació arbustiva i protegits per una barana, sis arbres, sistema de reg i nou mobiliari urbà. La barana de fusta que fa la funció de balco panoràmic cap al castell cartoixa es mantindrà.

Una part del paviment serà de llambordins impermeables i una altra amb peces drenants on s’hi sembrarà gespa. Als parterres s’hi plantaran quatre avellaners turcs, una pomera de flor, una varietat d’arç, i 329 unitats d’arbustos. L’espai es completarà amb sis bancs i tretze cadires.

Les obres tenen un pressupost de 66,600 euros i un termini d’execució de tres mesos. Ja estan licitades, pendents d’adjudicació.